Qendër Rehabilitimi Logopedik "Antigoni The Talk Doc"

  • 0 Vlerësime

Përshkrim

Logopedia dhe shërbimet që ofrohen në kliniken "Antigoni The Talk Doc"

 

Logopedia është dega e mjekësise e cila merret me parandalimin, identifikimin dhe rehabilitimin e problematikave të gjuhës e komunikimit tek fëmijët dhe të rriturit. Disa nga problematikat që trajtohen në klinikë janë

▪︎Difektet e artikulimit

▪︎ Belbëzimi

▪︎Çrregullime të gëlltitjes dhe përtypjes

▪︎ Vështirësitë në të nxënë

▪︎Afazitë

▪︎Apraksitë

▪︎Çrregullimet e motorikes buko-faciale

▪︎Çrregullime te spektrit autik

▪︎Sindroma Down

▪︎Ulje dëgjimi

▪︎ Pamjaftueshmëria mendore

▪︎Çrregullime te zërit( disfonite)

▪︎Vonesat gjuhësore

▪︎Bilingualizmi

▪︎Çrregullime konjitive

▪︎Çrregullime të sjelljes

▪︎Epilepsia e shumë problematika e çrregullime të tjera, që prekin fushat e te folurit dhe komunikimit

Shërbimet

Dëshironi të lini një vlerësim për këtë profesionist?

Hyr për të lënë një vlerësim