Për Profesionistët

Mjafton të ndiqni hapat si në videon në vijim. Për çdo paqartësi ose pyetje, mund të na kontaktoni në mënyrat tona të kontaktit dhe stafi ynë do ju asistojë brenda një kohe të shkurtër.

Jo, në rastin kur pacienti ju kontakton për një shërbim mjekësor, pagesa nga ju në bazë të shërbimit që do të ofroni dhe në këtë rast nuk aplikohet tarifë ndërmjetësimi.

Në rastin kur pacienti apo i afërmi i tij blen një paketë shërbimi përmes platformës tonë, atëherë aplikohet një tarifë ndërmjetësimi prej X%.

Mjafton të ndiqni hapat si në videon në vijim. Për çdo paqartësi ose pyetje, mund të na kontaktoni në mënyrat tona të kontaktit dhe stafi ynë do ju asistojë brenda një kohe të shkurtër.

Pagesa realizohet nga platforma kundrejt jush, përmes transfertave bankare drejt llogarisë tuaj ose paypal, në fund të ofrimit të shërbimit.

Jo, në rast se ju nuk jeni i licensuar për ushtrimin e profesionit, nuk mund të bëheni pjesë e platformës.

Në varësi të bisedës që kryhet paraprakisht dhe individualisht me pacientit, konsulta mund të kryhet në shtëpinë e pacientit, online ose në ambjentin që ju dispononi për kryerjen e konsultave.

Po, nëse jeni një biznes ju mund të listoni profilin tuaj në platformë, sipas paketave përkatëse.

Për Pacientët

Mjafton të ndiqni hapat si në videon më poshtë për të kërkuar dhe kontaktuar një profesionist në platformën tonë.

Pagesa vendoset paraprakisht gjatë bisedës me profesionistin dhe realizohet drejtpërdrejtë te profesionisti. Vetëm në rastet kur ju zgjidhni të blini një paketë shërbimi përmes platformës, pagesa do të bëhet online.

Platforma nuk mban përgjegjësi për shërbimin e ofruar. Stafi i platformës bën një vlerësim paraprak të profilit të profesionistit, por nuk garanton cilësinë e shërbimit. Për këtë arsye ju sugjerojmë të kontrolloni gjithmonë review-t e mëparshmw që janë bërë kundrejt këtij profesionisti.

  • Në bazë të vlerësimeve në profilin e tij
  • Në bazë të verifikimit të profilit ose jo
  • Në bazë të të dhënave që ai ka zgjedhur të publikojë në profilin e tij

Mjafton të ndiqni hapat në videon më poshtë, për të blerë një paketë shërbimi të ofruar nga një profesionist i listuar në platformë.

Po, mundeni. Ju mund të kontaktoni një profesionist përmes platformës dhe ti jepni atij të dhënat e familjarit/afërmit tuaj. Për më tepër ju mund të blini dhe një paketë shërbimi.

Po, pas regjistrimit të profilit tuaj në platformë, ju mund të merrni njoftime periodike përmes emailit tuaj përsa i përket konsultave që janë kryer familjarit/të afërmit tuaj.