Alesia Filipi

  • 0 Vlerësime

Përshkrim

Specialized abroad for the treatment of hypoacusis, autism, stuttering, paralysis, articulation disorders, communication disorders, delays, intervention in the geriatric age.

Shërbimet

1.Terapi zhvillimi 🧸🪁✈️🦴
2.Terapi  logopedike🗣
3.Terapia e gelltitjes dhe pertypjes 🍴
4.Terapi oromyofaciale🧑‍🏫
5. Supervizime🗂
6. Trajnime 🗃

Dëshironi të lini një vlerësim për këtë profesionist?

Hyr për të lënë një vlerësim