Edjola Maçolli

  • 1 Vlerësim

Përshkrim

Logopede dhe Terapiste ABA
Diplomuar në “Logopedi” pranë FSHMT
Lincensuar nga Urdhëri i Infemierit me titullin “Logopede”
Ofroj shërbime logopedike dhe terapi ABA për moshat pediatrike.

Shërbimet

Dëshironi të lini një vlerësim për këtë profesionist?

Hyr për të lënë një vlerësim

Vlerësime