Kalvin Dermyshi

  • 1 Vlerësim

Përshkrim

Kalvin Dermyshi.


Bachelor në Linguistikë Angleze, minor në Gjuhësi Shqipe, Italiane dhe Kineze, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës.


Bachelor në Shkenca Rehabilitimi, Fakulteti i Shkencave të Rehabilitmit, UST.


Studime diplomatike 4 vjeçare në Psikologji Klinike, Fakulteti i Shkencave Sociale Bashkëkohore, Universiteti i Evropës Juglindore.


Master në Logopedi, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë.


Master në Shëndet Publik, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë.


Certifikim nga Harvard Medical University në Borderline Personality Disorder.


Certifikim nga Stanford University në Identifikimin e psikozave në Adoleshencë.


Specializim në Ndërmjetësim Ligjor i konflikteve dhe mosmarrëveshjeve, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve.


 

Shërbimet

Çfarë mund të trajtohet dhe rehabilitohet:


 


1. Vonesat dhe çrregullimet e të folurit duke përfshirë çrregullimet e artikulacionit, fonologjisë dhe të të folurit motorik.


 


2. Vonesat dhe çrregullimet e gjuhës, duke përfshirë shprehjen dhe të kuptuarit në kontekste verbale dhe joverbale


 


3. Çrregullime të rrjedhshmërisë, duke përfshirë belbëzimin.


 


4.Çrregullime të zërit dhe rezonancës.


 


5. Çrregullime të gëlltitjes dhe të ushqyerit tek të rriturit, fëmijët dhe foshnjat.


 


6. Çrregullime njohëse-komunikuese duke përfshirë aftësitë e komunikimit social, arsyetimin, zgjidhjen e problemeve dhe funksionet ekzekutive.


 


7. Aftësitë para shkrim-leximit dhe shkrim-leximit duke përfshirë ndërgjegjësimin fonologjik, dekodimin, kuptimin e të lexuarit dhe shkrimin.


 


8. Çrregullime të komunikimit dhe gëlltitjes që lidhen me çështje të tjera. Për shembull, dëmtime të dëgjimit, dëmtime traumatike të trurit, çmenduri, çrregullime zhvillimore, intelektuale ose gjenetike dhe dëmtime neurologjike.


 


9. Psikoterapi individuale, në familje, në grup.


 


10. Diagnostikime dhe vlerësime.


 


Urdhri i Infermierit të Shqipërisë.


https://app-uish.org/qr-praktike/87/161


 


 

Dëshironi të lini një vlerësim për këtë profesionist?

Hyr për të lënë një vlerësim

Vlerësime