Klaudia Sinani

  • 1 Vlerësim

Përshkrim

M.a Logopedi/ Bachelor Logopedi-Fakulteti I shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti I Mjekësisë Tiranë
Çertifikuar për aplikimin e Terapisë ABA

Prej një periudhe 4 vjeçare ushtroj profesionin e logopedistes duke punuar me mosha të ndryshme pediatrike dhe gerartrike, vlerësim, seanca private ose në grup, programe terapeutike, asistencë në kopesht dhe kujdesit në shtëpi.
Gjithashtu këshillim me prindërit për mirërritjen dhe zhvillimin e shëndetshëm të fëmijës.

Shërbimet

Dëshironi të lini një vlerësim për këtë profesionist?

Hyr për të lënë një vlerësim

Vlerësime