Qendra e Shërbimeve PRO PAK Fondacioni Down Syndrome Albania

  • 0 Vlerësime

Përshkrim

Qendra e shërbimeve PRO PAK ofron shërbime për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara dhe vështirësi në zhvillim si dhe famuljarët e tyre.

Qendra jonë ofron shërbime duke nisur nga mosha 3 muaj e deri 30 vjeç.

Shërbimet e ofruara janë: 1- vleresime të fëmijës nga ekipi multidisiplinar (psikiatër fëmijësh, neurolog, psikolog klinik, logoped, fizioterapist dhe psikolog këshillimi për dinamikat familjare); 2- fizioterapi, 3- psikomotricitet, 4-hidroterapi (përgjate muajve të verës), 5- terapi zhvillimi; 6-terapi ABA;7- logopedi; 8-terapi grupi; 9-kurse të autonomisë personale;10- kurse leximi; 11-kurse matematike; 12-kurse të autonomisë sociale për personat mbi 13 vjeç; 14- këshillim familjar etj.

Qendra e sherbimeve PRO PAK ofron edhe terapi në distancë si dhe trajnime të stafeve mësimore për çështje të arsimit gjithëpërfshirës.

Shërbimet

Dëshironi të lini një vlerësim për këtë profesionist?

Hyr për të lënë një vlerësim