Qendra Shqiptare per Integrimin e Njerezve me Nevoja te Vecanta

  • 0 Vlerësime

Përshkrim

Qendra ka për qëllim të mbështesë dhe të ofrojë shërbime për fëmijët e kategorive të ndryshme, si fëmijët me një zhvillim normal apo të qëndrueshëm, fëmijët me çrregullime të zhvillimit, prindërit për nevojat e fëmijëve të tyre, institucione të arsimit publik dhe qendra shëndetësore; të marrë pjesë në kërkime; të studiojë dhe promovojë aktivitete me karakter terapeutik, edukativ, kulturor, sportiv për të nxitur bashkëpunimin dhe zhvillimin në këtë fushë.

Shërbimet

Dëshironi të lini një vlerësim për këtë profesionist?

Hyr për të lënë një vlerësim