Qendra TISS - Qendra e Sherbimeve dhe Trajtimit Psiko Social

  • 0 Vlerësime

Përshkrim

Përshkrim i shkurtër I Qendrës Tiss

Qendra e Shërbimeve dhe Trajtimit Psiko-Social “TISS”, u themelua në vitin 2014 me Vendimi Nr. 929,datë 08.10.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,  dhe filloi udhëtimin e saj me një grup profesionistësh në fushën sociale dhe psikologjike.

Në vitin 2017 Qendra TISS hap degën e saj edhe në qytetin e Durrësit.

Qendra e Shërbimeve dhe Trajtimit Psikosocial TISS, synon të ndihmojë fëmijët me nevoja të vecanta, si Crregullim I Spektrit të Autizmit dhe Crregullime të tjera Neurozhvillimore, si dhe familjet e tyre në kapërcimin e problemeve sociale dhe psikologjike dhe të përmirësojë cilësinë e jetës së tyre.

Stafi i qendrës Tiss është i përbërë nga një Ekip I konsoliduar Multidisiplinar: Psikiatër Infantil, Pediatre zhvillimi, Psikologe klinike, Specialiste e Metodës ABA, Terapiste ABA, Logopedë dhe Fizioterapiste.

Shërbimet

Dëshironi të lini një vlerësim për këtë profesionist?

Hyr për të lënë një vlerësim